FIGYELEM!

Miklósi Község Önkormányzata lomtalanítást szervez a községben.

A lomtalanításra 2015. november 9. és 10. napján kerül sor.
Kérünk mindenkit, hogy a lomhulladékot (pl.: bútor, műanyag
 szék) a lomtalanítást megelőző napon helyezze ki a ház elé.

A lomtalanítási akciót kizárólag a lakosság veheti igénybe, a
gazdálkodó szervezetek nem jogosultak rá.
Nem helyezhető ki:
    - kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető
      vegyes kommunális hulladék);
    - építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak,
      kőzetgyapot stb.);
    - veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes doboz,
      vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor,
      gumiabroncs stb.);
    - elektronikai hulladék (pl.: hűtő, mosógép, TV és egyéb
      elektronikai háztartási eszközök stb.);
   - zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.);
   - szelektív hulladék (pl.: újságpapír, könyv stb.) és
     minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a
     begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Miklósi, 2015. október 28.                            Önkormányzat
                                                                              Miklósi