Miklósi Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Miklósi Község Önkormányzata

település karbantartó

munkakör betöltésére.

.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. szeptember 30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkozásjellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Somogy megye, 8669 Miklósi, Rákóczi utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve  a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • önkormányzati épületek, létesítmények általános karbantartói feladatainak elvégzése,
 • zöldterületek és gépek karbantartása, 
 • közfoglalkoztatottak munkájának irányítása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • B kategóriás jogosítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőlépesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kisgépkezelői jogosítvány
 • helyben lakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata
 • jogosítvány másolata
 • fényképes önéletrajz
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. mjus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristóf nyújt a 06 (84) 585-011- es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Miklósi Község Önkormányzata címére történőmegküldésével (8669, Miklósi, Rákóczi utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 594/2017., valamint  a munkakör megnevezését: település karbantartó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 • helyben szokásos módon - hirdetmény - 2017. április 18.
 • www.hivatal-tkopp.hu - 2017.április.18