Miklósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező 8669 Miklósi, Rózsadomb u. 12. szám alatti szociális bérlakás bérbevételére.

 

 

Szociális helyzet alapján történő bérbevételre pályázatot bárki benyújthat, de jogosultságot csak az szerezhet:

 

-           akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át,

-           vagyonnal nem rendelkezik,

-           vállalja, hogy sikeres pályázat esetén eleget tesz azon kötelezettségének, hogy a bérleményben a jogszabályban meghatározott határidőn belül tartózkodási helyet létesít, a vele költözőkkel együtt,

-           vállalja a szociális bérlakás bérleti díjának megfizetését,

 

Szociális helyzet alapján nem adható bérbe lakás annak, akinek

 

-           az önkormányzat felé nyilvántartott tartozása van

 

A lakásbérlet határozott időre – öt évre – szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                   2017. augusztus 25.          12 óra 00 perc.

 

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt, Miklósi Község Polgármesterének címezve, személyesen kell benyújtani Kristóf Györgyi polgármesternél. (8669 Miklósi, Rákóczi u. 3.; H-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00) Hiánypótlási lehetőség nincs. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatokat a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy egyik pályázatot sem fogadja el és a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja, majd a bérbevételre új pályázatot ír ki.  

 

A pályázatokat a képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő soron következő rendes ülésén bírálja el. A bérbevétel kezdő napja: 2017. október 1.

 

Bővebb információ: Kristóf Györgyi polgármester 06/20/800 86 06

 

A pályázati felhívás megtekinthető az önkormányzat honlapján: www.miklosi.hu

 

Miklósi, 2017. július 19.

 

Kristóf Györgyi

polgármester

 

Kapcsolódó dokumentumok az alábbi linkeken letölthetőek:

 Pályázati felhívás

 Pályázati adatlap

 Miklosi_8(2017.VI.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről