ÁLLÁSHIRDETÉS

                       

Miklósi Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére munkavállalót keres. 

A jogviszony időtartama, jellege:

Teljes munkaidős (napi 8 órás), határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8669 Miklósi, Rákóczi u. 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szakmai programban foglaltaknak megfelelően a falugondnoki feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkaruha juttatás: 19.000,- Ft/év.

Jelentkezési feltételek:

- magyar állampolgárság;

- cselekvőképesség;

- büntetlen előélet;

- 8 általános iskolai végzettség;

- B kategóriás jogosítvány;

- kötelező képesítés megszerzésének vállalása.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

- középiskolai végzettség,

- műszaki szakirányú szakképesítés,

- helyismeret (helybenlakás).

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata;

- fényképes önéletrajz;

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

- nyilatkozat 3 hónapos próbaidő vállalásáról;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban részt vevők

  megismerhetik a jelentkező anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 8. napjától tölthető be.

A jelentkezés benyújtásának határideje:

  1. november 2.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Kristóf Györgyi polgármester nyújt, a 06-20-800-8606-os telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Postai úton, a jelentkezésnek Miklósi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8669 Miklósi, Rákóczi u. 3.).

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A jelentkező által benyújtott és személyesen előadott anyag alapján a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

  1. november 6.

 Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 - helyben szokásos módon - 2017. október 18.

- www.hivatal-tkopp.hu – 2017. október 18.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - annak bármely szakaszában - indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.